Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Workshop - Αυτονομία μικρής ομάδας

Ο ΣΕΟ Αθήνας διοργανώνει εργαστήριο (workshop) με γενικό αντικείμενο ‘η αυτονομία της μικρής ομάδας’, στα Βαρδούσια 22-25 Μαρτίου 2014. Το εργαστήριο απευθύνεται σε ορειβάτες που ασκούν το χόμπι τους στα πλαίσια μιας μικρής ευέλικτης ομάδας η μιας παρέας (ενδεικτικά 3-8 ατόμων).
    Στο εργαστήριο μπορούν συμμετέχουν ορειβάτες με διαφορετικά επίπεδα (τεχνικής και εμπειρίας), αρκεί να πληρούν το βασικό επίπεδο του ‘αρχαρίου όπως ορίζεται μέσω του κανονισμού εκπαίδευσης, από την σχολή αναρρίχησης βράχου και χειμερινής πεζοπορίας αρχαρίων.
    Βασικό χαρακτηριστικό του εργαστηρίου είναι η διαδραστικότητα διαδικασιών και χειρισμών σε επίπεδο πρακτικής, καθώς έρχονται σε επαφή , εν δυνάμει, διαφορετικά επίπεδα ικανότητας και τεχνικής. Επιπλέον, η εμπέδωση χειρισμών και διαδικασιών επιτυγχάνεται ,εν γένει, εκτός εργαστηρίου.

Λίγα λόγια για το αντικείμενο.

O ορειβάτης είναι αυτόνομος όταν:  
 1. Ειναι σε θέση να επιλέξει ρεαλιστικό στόχο (και άρα έχει επίγνωση του δυναμικού του
 2. Mπορεί να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης, να το υποστηρίξει με ανάλογη ταχτική και να  έχει εναλλακτικά πλάνα δράσης,
 3. Μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον ελεγχόμενου ρίσκου με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και
 4. Mπορεί να λύσει όποιο πρόβλημα προκύψει κατά την διάρκεια της ορειβασίας του (υποχώρηση, τραυματισμός, απώλεια θέσης…).

  Σε ότι αφορά μια μικρή ομάδα για να είναι αυτόνομη πρέπει:
 1. Να αποτελείται από αυτόνομα, για τις απαιτήσεις του στόχου, μέλη (ικανή αλλά όχι απαραίτητα αναγκαία συνθήκη) και 
 2. έννοιες όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία, η αποτελεσματική επικοινωνία να είναι εμπεδωμένες στην πράξη και να υποστηρίζονται από αντίστοιχες τεχνικές, χειρισμούς και διαδικασίες.  
Τι γίνεται όμως όταν κάποια μέλη της ομάδας δεν πληρούν τα επίπεδα αυτονομίας ως προς τις απαιτήσεις του αντικειμενικού στόχου;  Μπορεί μια τέτοια ομάδα να είναι αυτόνομη; Η απάντηση είναι πως, υπό προϋποθέσεις, μπορεί, αρκεί:       
 • Να υπάρχουν μέλη που υπερκαλύπτουν το ζητούμενο επίπεδο αυτονομίας και είναι διατεθειμένα να υποστηρίξουν τεχνικά (με αντίστοιχες διαδικασίες και χειρισμούς), ψυχολογικά αλλά και σε επίπεδο ταχτικής τα άτομα που υστερούν.
 • Τα μέλη που πρέπει να υποστηριχτούν επιβάλλεται να έχουν ενεργό ρόλο στις διαδικασίες και εποπτεία της κατάστασης.
 • Πρεπει, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη το ζήτημα συνειδητοποίησης, αποδοχής αλλά και διαχείρισης της ευθύνης που απορρέει από τα παραπάνω.   
    Η υλη του εργαστηρίου αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

1. Ταχτική μικρής ομάδας:  Επίδειξη και εφαρμογή  χειρισμών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιταχύνεται η κίνηση της ομάδας χωρίς συμβιβασμό στην ασφάλεια, αφού παράλληλα επιτυγχάνεται αύξηση και σε αυτόν τον τομέα. 
2. ‘συνοδεία’ μικρής ομάδας:  Όταν η ομάδα δεν είναι ισότιμη (κάποια μέλη υστερούν σε δυναμικό) προκειμένου για να είναι αυτόνομη πρέπει τα αδύνατα μέλη να υποστηριχτούν. Επίδειξη και εφαρμογή χειρισμών προς αυτή την κατεύθυνση.   
3.αυτοδιασωση σε χειμερινό πεδίο (μικρών-μεσαίων κλίσεων)          
 • Τεχνικές ανάκλησης ασφαλειών-ρελε διαφόρων τύπων, πολλαπλή ανάκληση  
 • Αυτοσχέδια φορεία 
 • Μεταφορές τραυματία (με η χωρίς φορείο, με η χωρίς χρήση ρελέ, φορτίο κυλιόμενο η φερόμενο)
 • Τεχνική SRT για μεταφορά τραυματία προσαρμοσμένη σε μοντέλο αυτοδιάσωσης  Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Αντωνόπουλος Αντώνης
Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής: Βαρδούσια 22-25 Μαρτίου 2014
Κόστος: 90 Euro
Πληροφορίες: ΣΕΟ Αθήνας: 2103834817  Τέταρτη, Πέμπτη 20:30-10:00
Αντωνόπουλος Αντώνης: 6944602348  Δευτέρα-Παρασκευη 17:00-20:00